Student co-creation unite!4future Support

Detta utrymme används av eleverna att ställa frågor eller ta emot stöd när det gäller att lämna processen. Detta kommer att vara för exklusiv användning av studenter och applikations chefer eller supportavdelning.


Status Votes Replies Discussion Started by Last post
Remove solution mark Not Helpful 0 1 Ownership over idea/ip? Bild på Marc-Lorenz Döhmer Marc-Lorenz Döhmer Joana Cadima Salgueira
Tue, 24 Jan 2023, 13:18
Remove solution mark Not Helpful 0 1 What are the "UNITE!4Future program rules"? Bild på Marc-Lorenz Döhmer Marc-Lorenz Döhmer Joana Cadima Salgueira
Mon, 23 Jan 2023, 14:46